Algemene voorwaarden

De verkoper gaat enkel een middelenverbintenis aan, voor alle stappen van toegang tot de website, van de bestelling tot de levering of latere diensten. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor alle nadelen of schade inherent aan het gebruik van het internet, zoals een onderbreking van de service, externe inbreuken of de aanwezigheid van computervirussen, of voor elk feit dat als overmacht kan worden beschouwd. In elk geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper onder deze algemene voorwaarden niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de betaalde of verschuldigde bedragen bij de transactie die aanleiding heeft gegeven tot de genoemde aansprakelijkheid, ongeacht de oorzaak of de vorm van de betreffende actie.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevallen van overmacht, zoals vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van zijn verplichtingen als gevolg van gebeurtenissen die buiten zijn normale controle vallen, inclusief productieonderbrekingen, leveringsproblemen of tekorten aan grondstoffen, arbeid, energie of transport, of vertragingen in het transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen die hem of zijn leveranciers treffen, zelfs als deze gebeurtenissen voorzienbaar waren.