Levering & terugzending

LEVERING

1. Levering geschiedt overal in Europa.

2. De bestelling wordt thuis of op het door de gebruiker aangegeven adres geleverd. De bestellingen worden afgehandeld door het transport- en leveringsbedrijf DHL.

3. Bij levering ontvangt de gebruiker een aankoopfactuur.

4. Voor elke levering in België zal de verkoper zich inspannen om ervoor te zorgen dat de bestelling op het leveringsadres wordt geleverd binnen de 10 werkdagen nadat de bestelling is bevestigd en de betaling is ontvangen. De bezorger komt op een werkdag tussen 8 en 18 uur op het opgegeven adres aan en overhandigt het (de) pakket(ten) aan de ontvanger of aan elke andere persoon die op het opgegeven adres aanwezig is. In geval van afwezigheid wordt een bericht achtergelaten op het leveringsadres. Het is dan aan de gebruiker om contact op te nemen met de bezorger om ofwel een nieuwe leveringsdatum op hetzelfde adres af te spreken, ofwel een nieuwe leveringsdatum op een nieuw adres, ofwel een afhaling in het dichtstbijzijnde postkantoor. Indien dit niet gebeurt binnen 15 dagen na de kennisgeving door de bezorger of indien de gebruiker afwezig is op het moment van de nieuwe levering, wordt de bestelling automatisch teruggestuurd naar de verkoper, die contact zal opnemen met de gebruiker om een nieuwe levering van de bestelling te plannen. In dit geval kan de gebruiker een bijkomende leveringskost aangerekend worden.

5. Voor elke levering buiten België zal de verkoper alles in het werk stellen om de bestelling te leveren binnen 20 dagen na de bevestiging van de bestelling en de ontvangst van de betaling. De leveringsvoorwaarden zijn specifiek voor de postdiensten van het betrokken land.

6. De opgegeven levertijd is indicatief. Overschrijding van de levertijd geeft de gebruiker geen recht op schadevergoeding.

7. De overgang van het risico op de gebruiker vindt plaats op het moment dat de bestelde producten aan de bezorger ter beschikking worden gesteld. Het bewijs hiervan wordt geleverd door het door de bezorger gebruikte controlesysteem.

8. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de zendingen bij aankomst te controleren en eventuele voorbehouden en klachten te formuleren die gerechtvaardigd lijken, of zelfs het pakket te weigeren als het waarschijnlijk is geopend of als het duidelijke sporen van bederf vertoont. Indien er klachten zijn na ontvangst van de bestelling, is het de gewoonte om een e-mail te sturen naar happy@tinyandpretty.be, met als onderwerp "Klacht over de levering", met 3 foto's ter ondersteuning, dit alles binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling.

 

TERUGZENDING

1. Indien de op de website gekochte producten niet geschikt zijn voor de gebruiker, beschikt de gebruiker over een termijn van veertien (14) kalenderdagen, ingaande op de dag na de dag van levering, om zonder boete en zonder opgave van redenen van de aankoop af te zien, overeenkomstig het Wetboek van economisch recht.
Binnen deze termijn moet de gebruiker de verkoper in kennis stellen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, en wel als volgt:

  • Een e-mail sturen naar happy@tinyandpretty.be
  • De naam en voornaam van de koper vermelden
  • Geef een gedetailleerde beschrijving van het (de) geleverde artikel(en)

2. De terugzending aan de verkoper geschiedt op het volgende adres, behoudens andersluidende instructies van de gebruiker, met elk transportmiddel naar keuze van de gebruiker, die het bewijs van verzending moet bewaren.
Tiny and Pretty, 9b rue de Wallonie 4460 Grâce-Hollogne, België.

3. Alle kosten en risico's verbonden aan de verzending van de terugzending van de artikelen zijn ten laste van de gebruiker.

4. Indien de gebruiker binnen de voormelde termijn gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de producten terugstuurt binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn beslissing tot herroeping overeenkomstig de in de vorige leden overeengekomen modaliteiten, verbindt de verkoper zich ertoe de aankoopprijs aan de gebruiker terug te betalen, voor zover deze reeds betaald werd, ten laatste bij de ontvangst van het (de) product(en) door de verkoper.

5. In geval van terugbetaling van de teruggezonden producten, zal de verkoper de bank- of kredietkaart gebruikt voor de betaling van deze producten crediteren met een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van deze laatste, verminderd met het bedrag van de voucher(s) of korting(en) gebruikt bij de bestelling. De gebruiker zal worden terugbetaald volgens de voorwaarden overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

6. De gebruiker kan geen gebruik maken van zijn herroepings- en/of ruilrecht indien het (de) geleverde product(en) duidelijk lang gebruikt is (zijn), beschadigd is (zijn), onderdelen mist (ontbreken).

7. Het (de) product(en) moet(en) absoluut goed beschermd, in zijn (hun) originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (niet beschadigd of bevuild door de klant) en vergezeld van alle mogelijke accessoires, gebruiksaanwijzing, etiket(ten) van het (de) kledingstuk(ken), enz. teruggestuurd worden naar het aangegeven adres. Anders kunnen ze niet worden teruggestuurd of geruild.

8. Producten waarvan niets is bijgevoegd om de afzender te identificeren (retournummer, bestelnummer, naam, voornaam, adres) kunnen niet worden teruggenomen of geruild. De geretourneerde producten die niet door de verkoper kunnen worden aanvaard, staan ter beschikking van de gebruiker bij de verkoper. De gebruiker blijft verplicht de prijs te betalen. In geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen behoudt de verkoper zich het recht voor een volgende bestelling te weigeren.

 

TERUGBETALINGSBELEID

In geval van terugbetaling van geretourneerde producten zal de verkoper de bank- of kredietkaart waarmee de genoemde producten zijn betaald, crediteren met een bedrag dat gelijk is aan de aankoopprijs van deze producten, verminderd met het bedrag van de voucher(s) of korting(en) die bij de bestelling zijn gebruikt. De gebruiker wordt terugbetaald volgens de voorwaarden overeengekomen met de bank die de kaart heeft uitgegeven.

Shop the look

Épuisé